1. VAD SKA FILMAS ?
2. I VILKET SAMMANHANG SKA FILMEN VISAS ?
4. PLATSEN DÄR FILMNINGEN SKER ÄR ?
7. HUR STOR VANA HAR DU ATT BLI FILMAD ?
8. HUR STOR VANA HAR DU ATT BLI INTERVJUAD ?
9. HUR STO VANA HAR DU ATT INTERVJUA ANDRA ?
*