1. VAD SKA KOMMUNICERAS ?
2. SYFTET MED DET SOM SKA KOMMUNICERAS ?
3. I VILKET SAMMANHANG SKA KOMMUNIKATIONEN KOMMUNICERAS ?
6. VAD ÄR ERA UTMANINGAR DÅ NI SKA TA FRAM KOMMUNIKATION ?
Name *
Name