När utveckling eller förändring ska göras så är det bra att gå igenom vad som är syfte, mål och vilka förutsättningar som. På så vis får ni själva en klarare bild på vad som behövs och vad som krävs. För att vi ska kunna hjälpa er bättre så är det viktigt att svara på dessa frågor. Det gör att arbetet blir mera tydligt och att man tillsammans kan fokusera på de delar som gör att arbeten går framåt. Har ni frågor så är det bara att ringa eller maila. 

1. VAD SKA GÖRAS ?
2. VARFÖR GÖR NI DENNA FÖRÄNDRING/UTVECKLING ?
4. NÄR ÄR DET TÄNKT ATT OVANSTÅENDE ÅTGÄRDER SKA GENOMFÖRAS ?
5. NÄR MÅSTE OVANSTÅENDE ÅTGÄRDER VARA GJORDA ?
6. HUR SKA DESSA ÅTGÄRDER GENOMFÖRAS ?
7. HUR LÅNGT FRAM i % HAR NI LÖSNINGEN PÅ VAD SOM SKA GÖRAS ?
8. VAD ÄR ER STÖRSTA UTMANING MED DENNA FÖRÄNDRING/UTVECKLING ?
*